News

Alliance Klaszter Megbeszélés

 

Az Allience Klaszteren belül futó MMATT projekthez illeszthető ötletek bekapcsolását és a projekttel kapcsolatos további igények megfogalmazását szolgálta a november 7-én tartott munkacsoport megbeszélés.

Sok munkatársunk ismeri már az MMATT projektet, amelynek célja, hogy a jövő év végére mobil eszközön is elérhető, platform független oktatástámogató és tudásmenedzsment rendszert hozzon létre. A rendszer felhő alapon működne, felhasználóbarát felülettel. A projekt iránt érdeklődő klasztertagokkal való közös munka során annyi ötlet és kezdeményezés halmozódott fel, hogy ezekből, illetve a klasztertagoknál dolgozók tapasztalataiból bőven lehet meríteni az MMATT úgynevezett szatelit projektjeihez is. Egy ernyő projektet szeretnénk létrehozni, amelyhez jelenleg ugyan nem állnak rendelkezésre külön források, ám bízunk abban, hogy ezek a jövő évtől újra megnyílnak a klaszterek számára.

Az MMATT projekttől függetlenül már korábban is az volt a munkacsoport törekvése, hogy összefogjuk azokat az oktatáshoz kapcsolódó lehetőségeket, amelyek egyrészt maguktól adódnak egy informatikai klaszterben, másrészt összegyűjtsük azokat a valós igényeket, amelyek részben terméktámogatáshoz, részben tréningekhez, egyes cégeknél pedig oktatási tevékenységekhez kapcsolódnak. Az oktatási munkacsoport által létrehozott tudástranszfer, illetve szolgáltatáscsomag természetesen nem csupán a piaci igényeket, hanem a klaszterhez csatlakozott cégek oktatással, képzéssel kapcsolatos tevékenységét is ki tudja majd szolgálni.

Több munkacsoportban dolgozunk, több kutatási területet is kijelöltünk a megvalósítás érdekében. Az egyik feladat, hogy feltárjuk az oktatási piac különböző szegmenseit, és a technológiai lehetőségeket – beleértve a mobil, a videó alapú oktatást, a játék alapú oktatás vonatkozásait. Ezzel kideríthetjük, hasonló megoldás hiányában hol mutatkozik igény erre a speciális multimédiás rendszerre, és találhatunk olyan jó gyakorlatokat, amelyeket adaptálni lehet a projektbe. Minderre azért van szükség, hogy a jelenlegi tervezési fázisban pontosan meghatározott paraméterek szerint induljon a fejlesztési munka.

A rendszertervezéssel kapcsolatos munkát már idén, az év végén el szeretnénk kezdeni. Olyan eszközt akarunk létrehozni, ami átgondolt módon kapcsolódik a nemzetközi sztenderdekhez, beleértve a mobilkommunikációs és multimédiás tartalomszolgáltatási sztenderdeket is. Egyfelől, ha adaptálni kívánunk bármilyen oktatási anyagot, például egy vállalat informatikai képzésének anyagát, és ahhoz további támogatásokat, modulokat kívánunk hozzáadni, akkor a rendszernek képesnek kell lennie fogadni ezeket. Másfelől a célunk az, hogy a nemzetközi piacra is kilépjünk azokkal a szolgáltatásokkal, amelyeket magában foglal egy felhő alapú rendszer.

A munkacsoport értekezleten első körben arra a kérdésre adtunk választ, hogy a napi feladataink elvégzésekor mi magunk hol vennénk hasznát a rendszernek. Példákat hoztunk arra, milyen, már jelenleg is működő, ám a valós igényeknek nem mindig, illetve nem mindenben megfelelő alkalmazásokat ismerünk. Sikerült összegyűjtenünk a rendszerfunkcióival szemben támasztott igényeket. Felvázoltuk a lehetséges fejlesztési irányokat, a rendszer felépítésével és működésével kapcsolatos főbb paramétereket. Megfogalmaztuk, mely területeken, mely szektorban és milyen alkalmazások kiváltására szeretnénk hasznosítani ahhoz, hogy minél szélesebb lehessen a felhasználók köre.

Vissza a hírekre

Főoldal

Google Drive

Fórum

Kapcsolat

Hírlevél

Kérdőív