News

Kutatók napja

A MMATT-on belüli kutatások irányvonalának pontosítása érdekében szükség van az együtt gondolkodásra a kutatók között és lényeges a napi oktatási tapasztalatok megvitatása, megosztása.

 

A kutatások megkezdését és az anyaggyűjtések lezárultát követően szükségesnek tűnt egy személyes találkozó szervezése, amelynek keretében a kutatók megismerkedhetnek egymással, egymás területeivel és az eddig elért eredményekkel, valamint az összegyűjtött anyag sajátosságaival. Hosszas egyeztetést követően október utolsó napja lett az összejövetel napja (az oktatási szünet segítette a tanárok nagyobb számú részvételét). Eredetileg kb. négy óra időtartamra lett tervezve az összejövetel, de belemelegedve a munkába a tervezett időkeretet jelentősen meghaladtuk.

 

A találkozó első lépéseként a fejlesztési munkacsoport vezetője adott tájékoztatást arról, hogy a jelenlegi ismereteink szerint miként fog működni a tervezett tudástranszfer rendszer. Két lényeges pont tovább erősödött. Jelesül, hogy felhőbe telepített szolgáltatás csokorként képzeljük el a rendszert és a platformfüggetlenséget nem csak operációs rendszer, hanem a használt eszközök vonatkozásában (okos telefon, okos TV, tablet, digitális tábla, stb.). Kezdenek formálódni az egyes szerepkörökhöz kapcsolódó feladatok és funkciók (pl. tananyag fejlesztő, oktató, szülő, stb.).

 

A következő részben a kutatásvezető rövid tájékoztatást adott a négy kutatási terület tartalmáról, céljairól, várható eredményeiről. A „Fejlesztést megalapozó szakmai, didaktika, szakági szakértői elemzések” kutatási témát részletesen átbeszélve mivel a jelenlévő pedagógusokat első sorban ez a kutatási terület érinti. Majd egy bővebb tájékoztatás következett a „Felsőoktatási videó alapú modul továbbfejlesztése és integrációjának vizsgálata”, valamint a 3D és a játék alapú oktatás területekről az újszerűség és az egyes szakágakban megjelenő specialitások miatt.

 

Ezt követően került sor a rendszerben tervezett sablonokkal kapcsolatos információk megosztására. A sablonoknak egyenlőre csak az alapfunkciók látszanak, a kutatások alapján fognak pontosodni, de néhány lényeges szempont egyeztetésre került, hogy a kutatók is pontosan tisztában legyenek a tervezett rendszer működésével. Készült egy dokumentum, aminek a felhasználásával kell elkészíteni a sablon leírásokat, hogy a nagyszámú sablon feldolgozható, elemezhető és besorolható legyen.

 

A program végén ötletbörze keretében kerültek feldolgozásra az addig hallottak, aminek eredményeként a csoportok megalkották a „legtutibb” sablonjaikat és bemutatták a többieknek. Egyeztetésre kerültek az egyes területek didaktikai sajátosságai, a digitális eszközök használatának didaktikai problémái. Végezetül megvizsgáltuk a gazdasági lehetőségeket is, hogy mely szereplő milyen nagyságrendű összeget tudna fizetni egy adott szolgáltatásért, vagy szolgáltatás csomagért.

 

 

Zárszóként egyeztettük a további feladatokat, majd minden kutatónk az egyeztetett irányvonalak mentén folytatja a további kutatásokat és az egyeztetett eszközök használatával osztja meg az eredményeit a projektben.

Vissza a hírekre

Főoldal

Google Drive

Fórum

Kapcsolat

Hírlevél

Kérdőív